บริการรับกำจัดปลวก,บริการรับกำจัดมด,บริการกำจัดแมลงสาบ ทั่วกรุงเทพและปริมลฑล โดยผู้เชี่ยวชาญ บริษัท เอสเซนเชียลเซอร์วิส จำกัด

Photo Gallery

Home / Gallery

รูปภาพระบบหัวฉีด


ทำการฉีดสเปรย์รอบตัวบ้าน

อัดน้ำยาตามขอบบัว

แทงดินอัดน้ำยารอบตัวบ้าน

อัดน้ำยาลงใต้พื้นดิน

เปิดช่องเซอร์วิสสเปร์ยฝ้า

เปิดช่องเซอร์วิสสเปร์ยฝ้า

ปิดรูหลังจากเจาะอัดน้ำยาแล้วเสร็จ ด้วยฝาหัวทองเหลือง

ปิดรูหลังอัดน้ำแล้วเสร็จ ด้วยปูนยาแนว

ปิดรูหลังอัดน้ำยาแล้วเสร็จด้วยปูยาแนว-แบบสีขาว

รูปภาพระบบ เนเมซิส