แฟรนไชส์รับกำจัดปลวก


          Anti-Bug.com โดยบริษัท เอสเซนเชียลเซอร์วิส จำกัด ยินดีเปิดรับผู้ที่สนใจมองหาโอกาสทำรายได้ให้กับตัวท่านเอง ด้วยการมาร่วมเป็นแฟรนไชส์ของเรา โดยที่เรามีรูปแบบการร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ให้ท่านได้เลือกตามความพร้อมและความเหมาะสมของท่านเอง ดังนี้

แฟรนไชส์แบบที่ 1 (ตัวแทนขาย)

คุณสมบัติผู้สนใจสมัคร
          เพียงแค่ท่านอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดใกล้เคียง และมีความสนใจที่จะร่วมธุรกิจ ชอบงานขายก็เพียงพอแล้ว ไม่ต้องเสียค่าซื้ออุปกรณ์หรือวัตถุดิบรายเดือน ใช้จำนวนบุคลากร 1 คนขึ้นไป ทำหน้าที่พรีเซนต์ให้คำแนะนำและขายงานให้ลูกค้า

สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังการเข้าร่วมธุรกิจแล้ว
          ท่านจะได้รับป้ายโฆษณากำจัดปลวกและแมลงเป็นเบอร์ติดต่อท่านเอง จำนวน 1 ป้าย เพื่อให้ท่านนำไปติดหน้าบ้านหรือในพื้นที่ที่ต้องการ และุพรีเซนต์ลูกค้าจำนวน 1 ชุด สำหรับเข้าไปนำเสนอลูกค้าที่สนใจสอบถามรายละเอียด อีกทั้งเรายังส่งลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาผ่านบริษัทโดยตรงและอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับท่าน เพื่อให้ท่านเข้าไปสำรวจและพรีเซนต์ขายงานได้

ขั้นตอนการสมัคร
          - โทรมาสมัครได้ที่ 094-771-1128
          - หรือเข้ามากรอกด้วยตัวเองที่บริษัท
          - ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ (สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร)
          - ชำระค่าอบรมและค่าดำเนินการต่างๆ จำนวน 3,500 บาท
          - เข้าอบรมเบื้องต้นให้ครบ 12 ชั่วโมง โดยจะมีตารางวันเวลาและสถานที่อบรมแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกเข้ามาอบรมได้ตามที่สะดวก
          - เมื่ออบรมครบท่านต้องทำแบบทดสอบวัดผล หากท่านสอบไม่ผ่านก็สามารถสอบซ้ำได้ภายหลัง
          - เมื่อท่านสอบผ่านก็ต้องชำระค่าลิขสิทธิ์ มอบเอกสารแต่งตั้งเป็นแฟรนไชส์ และป้ายโฆษณา

ขั้นตอนการทำงาน
          - เข้าอบรมการขายเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ตามตารางนัดหมาย เพื่อทบทวนและสอบถามแลกเปลี่ยนรายละเอียดงานต่างๆ โดยจะมีตารางวันเวลาและสถานที่อบรมแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกเข้ามาอบรมได้ตามที่สะดวก
          - สำรวจและพรีเซ้นขายลูกค้าตามที่ลูกค้าโทรนัดหมายท่านเอง หรือตามที่ท่านรับลูกค้าที่บริษัทส่งให้

รายได้และค่าตอบแทน
          บริษัทให้ค่าตอบแทน 15% ของยอดขายที่ท่านทำได้แต่ละเดือน โดยสรุปชำระเป็นรายเดือน

การการันตี
          บริษัทยินดีคืนเงินค่าลิขสิทธิ์ให้ 100% กรณีไม่สามารถทำยอดขายทั้งปีได้ถึง 50,000 บาท

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 094-771-1128


แฟรนไชส์แบบที่ 2 (ทีมกำจัดปลวกและแมลง)

คุณสมบัติผู้สนใจสมัคร
          เพียงแค่ท่านอยู่ในพื้นที่ไหนก็ได้ในประเทศไทย และความสนใจที่จะร่วมธุรกิจ ชอบงานขายและงานบริการก็เพียงพอแล้ว ใช้จำนวนบุคลากร 2 คนขึ้นไป มีรถยนต์ใช้ทำงาน ทำหน้าที่พรีเซนต์ให้คำแนะนำและขายงาน และงานบริการกำจัดปลวกและแมลงให้ลูกค้า

สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังการเข้าร่วมธุรกิจแล้ว
          ท่านจะได้รับป้ายโฆษณากำจัดปลวกและแมลงเป็นเบอร์ติดต่อท่านเอง จำนวน 1 ป้าย เพื่อให้ท่านนำไปติดหน้าบ้านหรือในพื้นที่ที่ต้องการ และุพรีเซนต์ลูกค้าจำนวน 1 ชุด สำหรับเข้าไปนำเสนอลูกค้าที่สนใจสอบถามรายละเอียด อีกทั้งเรายังส่งลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาผ่านบริษัทโดยตรงและอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับท่าน เพื่อให้ท่านเข้าไปสำรวจและพรีเซนต์ขายงานได้

เงื่อนไขเพิ่มเติมในครั้งแรกที่ร่วมธุรกิจ
          - ท่านต้องชำระค่าอุปกรณ์การให้บริการจากบริษัท ดังนี้ เครื่องอัดน้ำยาเคมี, เครื่องคอริ่ง, ถังเสปรย์เคมี, น้ำยาฉีดพ่นกำจัดปลวก, เหยื่อกำจัดปลวก โดยต้องซื้อขั้นต่ำอย่างละ 1 ชุด
          - ท่านต้องชำระค่าเว็บไซต์ย่อยของบริษัทเพื่อเป็นหน้าประชาสัมพันธ์ของท่านเอง

เงื่อนไขเพิ่มเติมหลังจากร่วมธุรกิจ
          - ท่านต้องซื้อวัตถุดิบจากบริษัทในจำนวนขั้นต่ำต่อเดือน ดังนี้ น้ำยาฉีดพ่นกำจัดปลวกขั้นต่ำเดือนละ 1 ลัง, เหยื่อกำจัดปลวกขั้นต่ำเดือนละ 2 กล่อง
          - ท่านต้องชำระค่าโฆษณาเว็บไซต์ย่อยของบริษัทในจำนวนขั้นต่ำต่อเดือนตามที่บริษัทกำหนด
          - ลูกค้าต้องสั่งซื้อเข้ามายังบริษัท และบริษัทเป็นผู้ออกบิล และเรียกเก็บลูกค้า
          - บริษัทเป็นผู้ออกใบรับประกันให้ลูกค้า

ขั้นตอนการสมัคร
          - โทรมาสมัครได้ที่ 094-771-1128
          - หรือเข้ามากรอกด้วยตัวเองที่บริษัท
          - ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ (สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร)
          - ชำระค่าอบรมและค่าดำเนินการต่างๆ จำนวน 3,500 บาท
          - เข้าอบรมเบื้องต้นให้ครบ 12 ชั่วโมง โดยจะมีตารางวันเวลาและสถานที่อบรมแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกเข้ามาอบรมได้ตามที่สะดวก
          - เข้าฝึกงานจริงกับทีมงานบริษัทให้ครบ 24 ชั่วโมง โดยจะมีตารางวันเวลาและสถานที่แจ้งให้ทราบ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกเข้ามาฝึกงานจริงได้ตามที่สะดวก
          - เมื่ออบรมครบท่านต้องทำแบบทดสอบวัดผล หากท่านสอบไม่ผ่านก็สามารถสอบซ้ำได้ภายหลัง
          - เมื่อท่านสอบผ่านก็ต้องชำระค่าลิขสิทธิ์ มอบเอกสารแต่งตั้งเป็นแฟรนไชส์ และป้ายโฆษณา

ขั้นตอนการทำงาน
          - เข้าอบรมการขายเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ตามตารางนัดหมาย เพื่อทบทวนและสอบถามแลกเปลี่ยนรายละเอียดงานต่างๆ โดยจะมีตารางวันเวลาและสถานที่อบรมแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกเข้ามาอบรมได้ตามที่สะดวก
          - สำรวจและพรีเซ้นขายลูกค้าตามที่ลูกค้าโทรนัดหมายท่านเอง หรือตามที่ท่านรับลูกค้าที่บริษัทส่งให้

รายได้และค่าตอบแทน
          บริษัทให้ค่าตอบแทน 85% ของยอดขายที่ท่านทำได้แต่ละเดือน โดยสรุปชำระเป็นรายเดือน

การการันตี
          บริษัทยินดีคืนเงินค่าลิขสิทธิ์ให้ 100% กรณีไม่สามารถทำยอดขายทั้งปีได้ถึง 100,000 บาท

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 094-771-1128


แฟรนไชส์แบบที่ 3 (ทีมกำจัดปลวกและแมลง และงานวางท่อกำจัดปลวก)

คุณสมบัติผู้สนใจสมัคร
          เพียงแค่ท่านอยู่ในพื้นที่ไหนก็ได้ในประเทศไทย และความสนใจที่จะร่วมธุรกิจ ชอบงานขายและงานบริการก็เพียงพอแล้ว ใช้จำนวนบุคลากร 2 คนขึ้นไป มีรถยนต์ใช้ทำงาน ทำหน้าที่พรีเซนต์ให้คำแนะนำและขายงาน และงานบริการกำจัดปลวกและแมลงให้ลูกค้า

สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังการเข้าร่วมธุรกิจแล้ว
          ท่านจะได้รับป้ายโฆษณากำจัดปลวกและแมลงเป็นเบอร์ติดต่อท่านเอง จำนวน 1 ป้าย เพื่อให้ท่านนำไปติดหน้าบ้านหรือในพื้นที่ที่ต้องการ และุพรีเซนต์ลูกค้าจำนวน 1 ชุด สำหรับเข้าไปนำเสนอลูกค้าที่สนใจสอบถามรายละเอียด อีกทั้งเรายังส่งลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาผ่านบริษัทโดยตรงและอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับท่าน เพื่อให้ท่านเข้าไปสำรวจและพรีเซนต์ขายงานได้

เงื่อนไขเพิ่มเติมในครั้งแรกที่ร่วมธุรกิจ
          - ท่านต้องชำระค่าอุปกรณ์การให้บริการจากบริษัท ดังนี้ เครื่องอัดน้ำยาเคมี, เครื่องคอริ่ง, ถังเสปรย์เคมี, น้ำยาฉีดพ่นกำจัดปลวก, เหยื่อกำจัดปลวก โดยต้องซื้อขั้นต่ำอย่างละ 1 ชุด
          - ท่านต้องชำระค่าเว็บไซต์ย่อยของบริษัทเพื่อเป็นหน้าประชาสัมพันธ์ของท่านเอง

เงื่อนไขเพิ่มเติมหลังจากร่วมธุรกิจ
          - ท่านต้องซื้อวัตถุดิบจากบริษัทในจำนวนขั้นต่ำต่อเดือน ดังนี้ น้ำยาฉีดพ่นกำจัดปลวกขั้นต่ำเดือนละ 1 ลัง, เหยื่อกำจัดปลวกขั้นต่ำเดือนละ 2 กล่อง
          - ท่านต้องชำระค่าโฆษณาเว็บไซต์ย่อยของบริษัทในจำนวนขั้นต่ำต่อเดือนตามที่บริษัทกำหนด
          - ลูกค้าต้องสั่งซื้อเข้ามายังบริษัท และบริษัทเป็นผู้ออกบิล และเรียกเก็บลูกค้า
          - บริษัทเป็นผู้ออกใบรับประกันให้ลูกค้า

ขั้นตอนการสมัคร
          - โทรมาสมัครได้ที่ 094-771-1128
          - หรือเข้ามากรอกด้วยตัวเองที่บริษัท
          - ยื่นเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ (สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีธนาคาร)
          - ชำระค่าอบรมและค่าดำเนินการต่างๆ จำนวน 3,500 บาท
          - เข้าอบรมเบื้องต้นให้ครบ 12 ชั่วโมง โดยจะมีตารางวันเวลาและสถานที่อบรมแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกเข้ามาอบรมได้ตามที่สะดวก
          - เข้าฝึกงานจริงกับทีมงานบริษัทให้ครบ 24 ชั่วโมง โดยจะมีตารางวันเวลาและสถานที่แจ้งให้ทราบ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกเข้ามาฝึกงานจริงได้ตามที่สะดวก
          - เมื่ออบรมครบท่านต้องทำแบบทดสอบวัดผล หากท่านสอบไม่ผ่านก็สามารถสอบซ้ำได้ภายหลัง
          - เมื่อท่านสอบผ่านก็ต้องชำระค่าลิขสิทธิ์ มอบเอกสารแต่งตั้งเป็นแฟรนไชส์ และป้ายโฆษณา

ขั้นตอนการทำงาน
          - เข้าอบรมการขายเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ตามตารางนัดหมาย เพื่อทบทวนและสอบถามแลกเปลี่ยนรายละเอียดงานต่างๆ โดยจะมีตารางวันเวลาและสถานที่อบรมแจ้งให้ทราบ เพื่อให้ท่านสามารถเลือกเข้ามาอบรมได้ตามที่สะดวก
          - สำรวจและพรีเซ้นขายลูกค้าตามที่ลูกค้าโทรนัดหมายท่านเอง หรือตามที่ท่านรับลูกค้าที่บริษัทส่งให้

รายได้และค่าตอบแทน
          บริษัทให้ค่าตอบแทน 90% ของยอดขายที่ท่านทำได้แต่ละเดือน โดยสรุปชำระเป็นรายเดือน

การการันตี
          บริษัทยินดีคืนเงินค่าลิขสิทธิ์ให้ 100% กรณีไม่สามารถทำยอดขายทั้งปีได้ถึง 200,000 บาท

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 094-771-1128