บริการรับวางท่อกำจัดปลวก

รับกำจัดปลวก
Anti-Bug

ขั้นตอนวิธีการดำเนินงานวางท่อกำจัดปลวกระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง

รับกำจัดปลวก

ขั้นตอนที่1

ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ของอาคารเพื่อทำการกำหนดจุดในการเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยาแนวคานคอดิน 1 เมตร โดยไม่มีเศษไม้กีดขวางระหว่างดำเนินการ
รับกำจัดปลวก

ขั้นตอนที่2

ทำการผสมน้ำยาแม็กนั่ม เคมีไม่มีกลิ่นสูตรธรรมชาติกับน้ำ โดยใช้อัตราส่วนในการผสม คือ น้ำยาแม็กนั่ม 1 ลิตร : น้ำ 200 ลิตร
รับกำจัดปลวก

ขั้นตอนที่3

ดำเนินการอัดน้ำยาลงพื้น โดยใช้เครื่องอัดน้ำยาอัดน้ำยาลงไปตามจุดที่ได้ทำการเจาะไว้ จุดละ 1/2 เมตร/ต่อน้ำยาที่ผสมน้ำแล้ว 15 ลิตรที่ใช้อัดลงดิน
รับกำจัดปลวก

ขั้นตอนที่4

สเปร์ยคลุมหน้าดินตามพื้นที่ด้านในตัวอาคาร

สนใจติดต่อ

บริการรับวางท่อสำหรับอัดน้ำยากำจัดปลวก ฝังไว้ใต้อาคารและสิ่งปลูกสร้างถาวร

โทรปรึกษาฟรี!! 081-895-0965

รับกำจัดปลวก
รับกำจัดปลวก
รับกำจัดปลวก
รับกำจัดปลวก