All for Joomla All for Webmasters

ขั้นตอนวิธีการดำเนินงานวางท่อกำจัดปลวกระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง

 

ขั้นตอนที่ 1 ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ของอาคารเพื่อทำการกำหนดจุดในการเจาะพื้นเพื่ออัดน้ำยาแนวคานคอดิน   1 เมตร  โดยไม่มีเศษไม้กีดขวางระหว่างดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 2 ทำการผสมน้ำยาแม็กนั่ม เคมีไม่มีกลิ่นสูตรธรรมชาติกับน้ำ โดยใช้อัตราส่วนในการผสม คือ น้ำยาแม็กนั่ม  1 ลิตร : น้ำ 200 ลิตร

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการอัดน้ำยาลงพื้น โดยใช้เครื่องอัดน้ำยาอัดน้ำยาลงไปตามจุดที่ได้ทำการเจาะไว้ จุดละ 1/2 เมตร/ต่อน้ำยาที่ผสมน้ำแล้ว 15 ลิตรที่ใช้อัดลงดิน

ขั้นตอนที่  4  สเปร์ยคลุมหน้าดินตามพื้นที่ด้านในตัวอาคาร