All for Joomla All for Webmasters

 

หลักการป้องกันและควบคุมปัญหาแมลงสาบด้วยวิธีผสมผสาน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 ภายในบ้าน

 1. เจ้าหน้าที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่ และวางแผนการปฏิบัติงานตามสภาพปัญหาที่พบ
 2. แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับหลักการจัดการสุขาภิบาลที่ดี
 3. เลือกใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดที่เหมาะสมได้แก่ บริเวณห้องครัว ใต้อ่างซักล้าง หรือบริเวณอื่นๆ ที่พบแมลงสาบ เจ้าหน้าที่จะใช้เหยื่อพิษสำเร็จรูป (Bait) ป้ายบริเวณรอยต่อ หรือตามแนวทางเดินของแมลงสาบ
 4. หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเข้าสำรวจตรวจสอบพื้นที่และประเมินผลทุกๆ 1 เดือน

ส่วนที่ 2 ภายนอกบ้าน

 1. เจ้าหน้าที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่และวางแผนการปฏิบัติงานตามสภาพปัฐหาที่พบ
 2. แนะนำลูกค้าเกี่ยวกับหลักการจัดสุขาภิบาลที่ดี
 3. เลือกใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดที่เหมาะสม ได้แก่ บริเวณท่อระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้งต่างๆ จะใช้สารเคมีฉีดพ่นหรือเทราดลงไปเพื่อกำจัด
 4. หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่จะเข้าสำรวจตรวจสอบพื้นที่และประเมินผลทุกๆ 1 เดือน

 

 

  โทรปรึกษาฟรี 091-706-6807,02-019-6175

 

 วัตถุประสงค์ของการบริการ ของเรา เราเน้นถึงสุขอนามัยในความเป็นอยู่ของผู้บริโภคที่ดีตลอดจนได้ ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศในด้านการบริการ probugthailand ยึดมั่นที่จะให้บริการที่มีมาตรฐานสูงสุดแก่ลูกค้าเรามีทีมงาน เรามีที่ปรึกษาทางด้าน วิชาการเรามีที่ปรึกษาทางด้านบริการที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ตลอดจนบุคลากรของเราได้ผ่านการฝึกอบรมทางด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติที่มีประสบการณ์ในการบริการอย่างดีเยี่ยม ประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับในการให้บริการที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักในการใช้สารเคมีของเรา

 1. สารเคมีนั้นควรมีประสิทธิภาพสูง
 2. เป็นพิษต่ำต่อคนและสัตว์เลี้ยง
 3. ต้องมีการควบคุมและสามารถตระเตรียมได้ง่าย
 4. ไม่ติดไฟล์และไม่มีกลิ่นเหม็น
 5. ไม่มีคุณสมบัติกัดกร่อน และเปรอะเปื้อนหลังการใช้
 6. รูปแบบของวัสดุอันตรายนั้น ต้องมีความเหมาะสมกับสถานที่ที่จะใช้
 7. ต้องใช้ตามความเข้มข้นที่เหมาะสมตามที่ฉลากแนะนำ
 8. ต้องมี MSDS อย.