All for Joomla All for Webmasters

 

ตามหลักการของระบบผสมผสาน (IPM) การป้องกันและควบคุมปัญหาเรื่องมด ต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้ง 2 ฝ่าย คือลูกค้าและผู้ให้บริการ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังนี้

 

 • เจ้าหน้าที่จะเข้าสำรวจพื้นที่ เพื่อประเมินสภาพปัญหาเบื้องต้น ชนิดของมด และแหล่งที่พบ และแนะนำหลักการสุขภิบาลที่ดีให้แก่ลูกค้าปฏิบัติ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา
 • หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเลือกใช้สารป้องกัน และควบคุมมดที่เหมาะสม
 • โดยเหยื่อที่ใช้ในการป้องกันและควบคุมจะแบ่งเป็น
  • เจลชนิดเหลว วางตามจุดที่มดมักเดินผ่าน สำหรับมดที่พบภายในบ้าน
  • น้ำยาเคมี ใช้ในการฉีดพ่นตามผนังพื้น สนามหญ้า และจุดที่มดมักเดินผ่าน ที่พบภายนอกงาน
 • การติดตามและประเมินผล เจ้าหน้าที่จะเข้าสำรวจและตรวจสอบพื้นที่ที่ได้ดำเนินการป้องกัน และควบคุมปัญหาทุกๆ 1 เดือน

 

 

 

 โทรปรึกษาฟรี 091-706-6807,02-019-6175

วัตถุประสงค์ของการบริการ ของเรา เราเน้นถึงสุขอนามัยในความเป็นอยู่ของผู้บริโภคที่ดีตลอดจนได้ ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อความเป็นเลิศในด้านการบริการ probugthailand ยึดมั่นที่จะให้บริการที่มีมาตรฐานสูงสุดแก่ลูกค้าเรามีทีมงาน เรามีที่ปรึกษาทางด้าน วิชาการเรามีที่ปรึกษาทางด้านบริการที่มากด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี ตลอดจนบุคลากรของเราได้ผ่านการฝึกอบรมทางด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติที่มีประสบการณ์ในการบริการอย่างดีเยี่ยม ประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับในการให้บริการที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ


หลักในการใช้สารเคมีของเรา

 1. สารเคมีนั้นควรมีประสิทธิภาพสูง
 2. เป็นพิษต่ำต่อคนและสัตว์เลี้ยง
 3. ต้องมีการควบคุมและสามารถตระเตรียมได้ง่าย
 4. ไม่ติดไฟล์และไม่มีกลิ่นเหม็น
 5. ไม่มีคุณสมบัติกัดกร่อน และเปรอะเปื้อนหลังการใช้
 6. รูปแบบของวัสดุอันตรายนั้น ต้องมีความเหมาะสมกับสถานที่ที่จะใช้
 7. ต้องใช้ตามความเข้มข้นที่เหมาะสมตามที่ฉลากแนะนำ
 8. ต้องมี MSDS อย.